Betaal weer een beetje extra!

Geld


Dit is waarschijnlijk geen verrassing voor ons, maar we moeten niet vergeten om te kijken hoe andere betalingen veranderen, zoals de minimale storting voor sociale verzekeringen.
En laten we nu eens kijken hoe de betalingen voor de zorgverzekering vanaf januari 2019 zullen worden gedaan. Wat natuurlijk hetzelfde blijft, is dat alle particuliere ondernemers verplicht zullen zijn om ten minste het wettelijke minimumbedrag te betalen voor de zorgverzekering voor particuliere ondernemers. Natuurlijk zullen ondernemers die het jaar ervoor in het rood zijn geëindigd ook een voorschot moeten betalen, maar dat geldt ook voor beginnende ondernemers.
české peníze
De regel dat er voorschotten betaald moeten worden, geldt echter niet als de eenmanszaak niet de hoofdactiviteit is, maar een nevenactiviteit. Integendeel,
hoe dit specifieke voorschot voor de ziektekostenverzekering wordt berekend, is absoluut gebaseerd op de voorgaande boekhoudperiode, d.w.z. het voorgaande kalenderjaar. De winst wordt bepaald op een aanslagbasis van 50% van het inkomen uit onderneming of zelfstandige activiteit (maar na aftrek van kosten). Er wordt een belastingadministratie bijgehouden of een forfaitair bedrag ingediend.
Voorzichtigheid is geboden!
výpočet na papíře

De heffingsgrondslag kan echter niet lager zijn dan de minimum heffingsgrondslag. Als het inkomen lager is, wordt het voorschot berekend als de helft van het gemiddelde loon in de nationale economie, gepubliceerd door het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken voor het jaar in kwestie, d.w.z. 2019. Deze gemiddelde maandelijkse heffingsgrondslag is daarom vastgesteld op 16 349,50 SEK voor het komende jaar. In het voorgaande jaar was dit echter 14 989,50 SEK. Van dit basisbedrag wordt 13,5% geheven, wat neerkomt op 2.208 CZK in 2019. Vorig jaar was dat 2.024 CZK.
Als je aanslag hoger is dan het vastgestelde minimum, betaal je 13,5% van dat bedrag als zorgverzekeringspremie.
kalkulačka, sponka a tužka
Alle eenmanszaken en ondernemers moeten er rekening mee houden dat voorschotten vanaf het begin van het jaar in nieuwe bedragen worden betaald en altijd voor de 8e van de volgende kalendermaand. Dit betekent dat als je voor januari betaalt, je het bedrag naar je zorgverzekeraar moet sturen zodat het voor 8 februari op je rekening is bijgeschreven. Als je dit niet doet, betaal je een boete van 0,5% van het bedrag dat als achterstallig staat geregistreerd bij de verzekeringsmaatschappij.

Scroll to top