Heffingskortingen in 2017

Geld


Aftrekbare posten zijn alle posten die van de belastinggrondslag kunnen worden afgetrokken. Nadat de belastinggrondslag met deze posten is verminderd, wordt alleen over het resterende deel inkomstenbelasting tegen 15% berekend.

DPFO

Renteaftrek

Als je een hypotheek hebt of een lening van een bouwvereniging aflost, kun je dit jaar tot SEK 300 000 aftrekken van alle leningen binnen één huishouden. Het is echter belangrijk om te weten dat je alleen de rente kunt aftrekken en niet het volledige aflossingsbedrag. Banken en spaarbanken sturen je aan het begin van het jaar een bevestiging van het rentebedrag voor het jaar. Als je er geen ontvangt, vraag er dan een aan en voeg deze bij je belastingaangifte.

Pensioenaftrek

De meeste mensen betalen een pensioen en daarna een vaste toelage. Tot 12.000 SEK per jaar kan worden afgetrokken van de belasting. Dit wordt echter volledig bepaald door het bedrag aan premies dat je zelf hebt betaald (dus niet de premies die door je werkgever zijn betaald); voor 2016 kun je deze korting alleen krijgen als je ten minste deze 12.000 SEK hebt betaald. Het maximum is echter 24.000 SEK.

Aftrek voor levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn een ander goed punt: als je een verzekeringsdeel hebt (geen beleggingsdeel) voor levensverzekeringen, kun je tot 12.000 SEK aftrekken van je belastinggrondslag. Als je meer dan één verzekeringspolis hebt, kun je ze allemaal aftrekken tot een maximum van 12.000 SEK.

hypotéka

Aftrek voor lidmaatschapsgeld

Je kunt ook tot 3.000 SEK aftrekken als je lidmaatschapsgeld betaalt aan een vakbond.
Aftrek voor donaties
Aftrek voor verliezen
Onderwijsaftrek
Dus zelfs in 2017 betaal je mogelijk veel minder belasting dan 15% van het inkomen. We moeten het nieuws op dit gebied zeker elk jaar in de gaten houden, want het zal ons zeker gelukkiger maken, in ieder geval binnen de grenzen van ons huishoudbudget of persoonlijk budget.

Scroll to top