Enorm en rücke voor geluk

Levensstijl


De Denen staan regelmatig bovenaan de ranglijst van gelukkigste landen ter wereld en zijn zelfs meerdere keren op nummer 1 geëindigd. Er is ook een term voor de Scandinavische levensstijl die Hygge heet. [Hygge is een benadering van het leven die te maken heeft met geluk, comfort en het vermogen om schoonheid te vinden in de gewone momenten van het leven. Moeilijke relaties, opvoedingsproblemen, complicaties op het werk, ziekte, familieruzies, een leven dat een beetje anders is voorgesteld, enz. Hoewel we de meeste realiteiten van het leven niet kunnen veranderen, kunnen we de subjectieve gevoelens van wat veel mensen geluk noemen wel versterken door blij te zijn met ogenschijnlijk kleine dingen. Wat weerhoudt ons ervan om elke dag een vreugdevolle sfeer te creëren?
Káva a sušenky
De Hygge-stijl is zo populair dat hij op scholen wordt onderwezen. Bijvoorbeeld op het Morley College in Londen.
Natuurlijk is het jezelf gemakkelijk maken iets gewoner. De \’innerlijke verzoening\’ van het proberen om met iedereen overweg te kunnen, waaraan kan worden bijgedragen door middel van verschillende pijlers van de Hygge-stijl, zoals het aansteken van kaarsen, het verfrissen van de lucht in een kamer, het uitschakelen van mobiele telefoons voor een tijdelijke ontsnapping aan de online wereld, en kleine genoegens zoals een kop koffie of een glas wijn, dankbaarheid\’ voor wat gegeven wordt, \’gemoedsrust\’ die niet gehaast is, \’eenheid\’ met de omgeving, die streeft naar het opbouwen van kwalitatieve en vriendschappelijke relaties en een positieve voetafdruk achterlaat in het leven.
Vonná svíčka
Hygge als onderdeel van de Deense cultuur vond later ingang in andere Europese landen en ontstond aan het eind van de 20e eeuw. Tegenwoordig ontstaat er een hoger niveau van Lykke, gebaseerd op de Hügge-principes. Het Hügge principe is, onder andere, op zoek gaan naar het goede dat nog steeds bestaat in de wereld om ons heen.
Als je geïnteresseerd bent in deze Hygge levensstijl, en in het verlengde daarvan Lykke, lees dan Viking Mayk\’s boeken Hygge, Simply Happy Living en Lykke, Secrets of the Happiest People.

Scroll to top