leiderschap-het verschil tussen leiderschap en Medewerkersmanagement

Bedrijven


een bedrijf kan worden opgevat als een levend organisme met zijn eigen processen en principes. Vanuit dit oogpunt is elke entiteit ook uniek en definieert zichzelf tegen concurrentie met een bepaalde strategie. Individuele interne (interne) procedures zijn echter meestal gestandaardiseerd en onderworpen aan zowel hiërarchische structuren als algemene regels die al lang in de praktijk zijn bewezen. 1. Een van deze gebieden is de communicatie en motivatie van ondergeschikten.
Schéma zaměstnanecké hierarchie
De juiste benadering van medewerkers is een belangrijk instrument dat zowel zijn gezonde interesse in zijn eigen succes als het succes van de hele entiteit in een competitieve omgeving ondersteunt, als zijn loyaliteit en gevoel van veiligheid in de werkomgeving. De manier waarop de supervisor communiceert, toewijst en taken evalueert, wordt deels bepaald door zijn persoonlijkheid en emotionele intelligentie, maar vooral door de basisstrategie die hij voor deze aanpak kiest. In het algemeen worden 2 hoofdgroepen strategieën die worden toegepast op de coördinatie van werknemers erkend: het leiderschap en het management van werknemers.
Het verschil tussen dit soort strategieën zit vooral in de praktijk en doelen van de leider zelf. Management is een managementbenadering en is gebaseerd op de toewijzing van taken met duidelijk gedefinieerde intenties en vereisten om aan volledige projectopdrachten te voldoen. De belangrijkste principes van het management zijn de delegatie van bevoegdheden aan belanghebbenden en het nastreven van een uitgebreide ontwikkeling van individuen in het team. Leiderschap is een moderne app die door leiders wordt toegepast, zich voornamelijk richt op interne motivatie van medewerkers, creativiteit bevordert en alle leden van het werkteam inspireert
.
Hoewel deze strategieën tegenstrijdig lijken, wordt hun combinatie nu als ideaal beschouwd. Een succesvolle leider kan niet alleen zowel management-als leiderschapsmethoden gebruiken, maar ook herkennen welke aanpak meer geschikt is voor een bepaalde taak of in een bepaalde situatie, gezien de breedte van managementverantwoordelijkheden, naast de focus op human resources, omvat het ook management op andere gebieden zoals financiën, kritieke middelen, etc.In daarnaast is management het optimale middel van initiële besluitvorming om taken op te lossen die creativiteit en expertise vereisen, en een werkgroep die zich richt op cyclisch herhaalde activiteiten
.
Postavení vůdce (lídra) mezi podřízenými zaměstnanci
Maar het eigenlijke proces van het oplossen van een bepaald probleem in een professionele context vereist al het toepassen van elementen van leiderschap, met concepten die overeenkomen met situatielogica. De managementprincipes passen de volgende stappen toe:
– Autocratisch leiderschap-verder verdeeld in geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de ondersteuning van de teamleden die de manager gebruikt om taken uit te voeren. Deze aanpak is bijzonder geschikt voor kortetermijntaken van groot belang.
– Consulting Management-gebaseerd op geavanceerde kennis management. Het team bestaat uit een uitgebreide groep specialisten van verschillende beroepen, complementair aan elkaar. Besluitvorming en taakoplossing kunnen worden uitgevoerd door individueel of teamoverleg, afhankelijk van de noodzaak om beschikbare expertise te koppelen.
– Teamleiderschap-de keuze van specialisten die gemotiveerd zijn om creatief te werken door de coördinator, wiens vereisten voor het bewerken van de output worden gedelegeerd, de oplossing van de taak
.
Daarom moeten beheersactiviteiten altijd worden uitgevoerd met inachtneming van bepaalde taken en omstandigheden. 1. Het is niet optimaal om één strategie voor uw werk te kiezen, vooral als een groot aantal meer geschikte opties worden aangeboden, omdat een breed scala van dit gebied gevoelig is voor ineffectiviteit.

.

Scroll to top