Opora K druhému člověku je vždy upřímné přátelství

Relaties


Určit tak také cítíte tu úlevu,když prostě víte, že si s njjakmm druhým člov.kem prost ro rozumíte. Protoše kdyš si prostě nerozumíte, tak opravdu je to takové smutné a jsme z toho takovínečastní. Op deze manier weet hij de belangrijkste dingen in zijn leven. Protoše jsou lidé, ktešísirozumí,a potom jsou lidé,ktešísivěbec nerozumí, sotva se pozdraví. A je to prostě takové komplikované, proto bychom k sobě mlili mít vždycky tu vzájemnou uctu, porozum.t to těm lidem, ktermm prost ner nerozumíme, nechápeme je, nechápeme takovou tu jejich povahu. Protože každá povaha človkaka je prost. úpln jin jiná, nikdo není stejn、, nikdo není dokonal、, nikdo nikdy dokonal、 prost neb nebude.

Lidé

Vždycky prost se se stane ncoco takového, že prostsi si si nemžžeme s každmm rozumtt, Ono prost ne nejde, každ m má r rzné povahy,BU.si prost tak sednete, nebo nesednete, je to prost tak takové piroirozené. Protože Prost part part tak tak, nebo tak,jedno z邦 vždycky prost pad padne,samozejejm hor horší je, když si prost. nerozumíte, protože park jsou zbytečné konflikty, hádky, je takové zbytečné. In ale na druhou stranu nikdo neovlivní,protože prost si si TY dv dv povahy spolu nesedí,takže prost se se s tím musíme njjak vyrovnat,smíitit, úplnž zapomenout na,hlavu in hodit,protože když nad tím budeme pememššlet,že nám tebeba ubrižuje enough druhý člov.k tak Prost z z state se potom mžžeme zbláznit.

Žena

Takže Proto rozhodn si si vážit lidí,tchch,kterým prostě rozumíme,KTE sií si nás váží, kte.ik ben rozumí, kte.ik ben věíí, kte.ik ben prost. pom pomžou tegen té nouzi. Protože V nouzi poznáte nejlepšího píítele,protože když se vám prostě ncoco stane tak najednou zjistíte,že potebebujete Oporu v tom druhém človkuku, pokud opravdu je váš dobr kam kamarád, nebo kdokoliv Z rodiny, pomžže vám tak je ta nejkrásnjjší opora, rozhodn to to je ten pravý človkk, kter pro vás prostě má upíímn R rád, kter pro pro vás udělá V život Co cokoliv. A jsou ty nejkrásnžjší mezilidské vztahy, protože když prostě má Dru druhka,je nepomžže, vykašle se na vás té nouzi tak to není十 prav kam kamarád ani kamarádka. Protože opravdu potom už je to takové špatné, opravdu se na Sebe zbytečn bud budete zlobit, prost neb nebude to nikdy fungovat. Proto je opravdu v mezilidskchch vztazích ta d dležitá opora,která prostě bude v té vaší nejvyšší nouzi, pokud vám bude ten človkk O skutečné páátelství.

Opora K druhému člověku je vždy upřímné přátelství

Relaties


Určit tak také cítíte tu úlevu,když prostě víte, že si s njjakmm druhým člov.kem prost ro rozumíte. Protoše kdyš si prostě nerozumíte, tak opravdu je to takové smutné a jsme z toho takovínečastní. Op deze manier weet hij de belangrijkste dingen in zijn leven. Protoše jsou lidé, ktešísirozumí,a potom jsou lidé,ktešísivěbec nerozumí, sotva se pozdraví. A je to prostě takové komplikované, proto bychom k sobě mlili mít vždycky tu vzájemnou uctu, porozum.t to těm lidem, ktermm prost ner nerozumíme, nechápeme je, nechápeme takovou tu jejich povahu. Protože každá povaha človkaka je prost. úpln jin jiná, nikdo není stejn、, nikdo není dokonal、, nikdo nikdy dokonal、 prost neb nebude.

Lidé

Vždycky prost se se stane ncoco takového, že prostsi si si nemžžeme s každmm rozumtt, Ono prost ne nejde, každ m má r rzné povahy,BU.si prost tak sednete, nebo nesednete, je to prost tak takové piroirozené. Protože Prost part part tak tak, nebo tak,jedno z邦 vždycky prost pad padne,samozejejm hor horší je, když si prost. nerozumíte, protože park jsou zbytečné konflikty, hádky, je takové zbytečné. In ale na druhou stranu nikdo neovlivní,protože prost si si TY dv dv povahy spolu nesedí,takže prost se se s tím musíme njjak vyrovnat,smíitit, úplnž zapomenout na,hlavu in hodit,protože když nad tím budeme pememššlet,že nám tebeba ubrižuje enough druhý člov.k tak Prost z z state se potom mžžeme zbláznit.

Žena

Takže Proto rozhodn si si vážit lidí,tchch,kterým prostě rozumíme,KTE sií si nás váží, kte.ik ben rozumí, kte.ik ben věíí, kte.ik ben prost. pom pomžou tegen té nouzi. Protože V nouzi poznáte nejlepšího píítele,protože když se vám prostě ncoco stane tak najednou zjistíte,že potebebujete Oporu v tom druhém človkuku, pokud opravdu je váš dobr kam kamarád, nebo kdokoliv Z rodiny, pomžže vám tak je ta nejkrásnjjší opora, rozhodn to to je ten pravý človkk, kter pro vás prostě má upíímn R rád, kter pro pro vás udělá V život Co cokoliv. A jsou ty nejkrásnžjší mezilidské vztahy, protože když prostě má Dru druhka,je nepomžže, vykašle se na vás té nouzi tak to není十 prav kam kamarád ani kamarádka. Protože opravdu potom už je to takové špatné, opravdu se na Sebe zbytečn bud budete zlobit, prost neb nebude to nikdy fungovat. Proto je opravdu v mezilidskchch vztazích ta d dležitá opora,která prostě bude v té vaší nejvyšší nouzi, pokud vám bude ten človkk O skutečné páátelství.

Scroll to top