Carl Rogers

Onderwijs


Wie is hij? Hij was een psycholoog, geboren in 1902 en samen met Abraham Maslow, bekend van de behoeftepiramide, een van de leidende figuren in de humanistische psychologie.
Hij ontwikkelde zijn theorieën tijdens zijn werk met verstandelijk gehandicapten. Hij was vooral geïntrigeerd door wat hij de aangeboren menselijke neiging tot groei en positieve verandering in kennis noemde. Zo komen we bij het belangrijkste concept van deze theorie, namelijk zelfrealisatie.
struktura srdce
Het is de neiging om zichzelf en zijn potentieel te realiseren. Dit leidt tot zijn methode van cliëntgerichte therapie. Hoe werkt het? Rogers was bijvoorbeeld tegen het gebruik van de term patiënt en gebruikte strikt de term cliënt. Hij stelde dat cliënten hun eigen beslissingen konden nemen over hun leven en toekomstig gedrag, en dat psychologen alleen als adviseurs fungeerden.
Een ander belangrijk concept is het zelfconcept. Wat is zelfconcept? Als we de term uitsplitsen, is het duidelijk dat het verwijst naar hoe we onszelf waarnemen. Met andere woorden, het gaat over wat onze capaciteiten en sterke punten zijn, en omgekeerd, wat onze zwakke punten zijn. Het beïnvloedt ook ons gedrag zelf.
Volgens Rogers beoordelen cliënten situaties op basis van hoe ze zichzelf waarnemen. Mensen willen zich gedragen volgens hun zelfbeeld. Gedrag of woorden en handelingen die niet passen bij deze perceptie zijn onacceptabel en veroorzaken een verkeerde afstemming.
Natuurlijk hebben we ook een ideaal zelfbeeld. En onze mate van tevredenheid hangt af van hoe dicht ons ideale zelf bij ons echte zelf ligt. Deze relatie kan ook het onderwerp zijn van ontevredenheid en zelfs leiden tot angst.
Het laatste punt van zijn psychologie is namelijk \’onvoorwaardelijke positieve evaluatie\’.
otazník na obličeji
Dit vindt plaats in de kindertijd en is gebaseerd op het idee dat positieve evaluatie van gevoelens, houdingen en gedragingen uit de kindertijd, zelfs als ze niet in een perfect kader passen, de cliënt zal helpen beter te functioneren als volwassene. Als kinderen alleen worden beloond voor \’perfecte\’ prestaties, kunnen ze negatieve en vervormde zelfconcepten ontwikkelen.

Scroll to top